English繁體
招募类别
工作机会 @ 中山
工作机会 @ 上海
工作机会 @ 台南

征求人才: 

3名:  业务助理        (专科以上毕业, 英文需3 级以上, 欢迎上进且有抱负的年轻人 )

1名: 电工                 (需具有2年以上相关经历) 
 

联系E-mail: joshua.yang@yaoshyan.com (欢迎使用)

联系电话: (0760)  22227551     联系人: 杨先生 

工作地点:  广东省中山市小榄镇为路11号


 

Catalog: 2024 / 2023 / 2018 / 2016 / 2011